مقدمه:
با ایمان به وحدانیت مبدأ هستی و اینکه حرکت کل وجود بسوی اوست.
با اعتقاد به مکتب انسان ساز اسلام و تداوم انقلاب اسلامی.
با امید دستیابی به عدل و مساوات و برخورداری از حقوق اجتماعی در همه شئون زندگی که موهبتی الهی است.
با تکیه به این حقیقت که در خلقت انسانها تبعیضی نبوده، میزان سلامت جسم نمی تواند مبین عزت یا خواری انسان باشد.
با تأکید به این واقعیت که یداله مع الجماعه (دست خدا با جماعت است).
با امید برخورداری از الطاف الهی و همکاری همه انسان های معتقد و وظیفه شناس، معلولین ایران دست بدست هم داده
جامعه معلولین ایران” را تأسیس می نمایند تا با وحدت و همیاری در عرضه خلاقیت ها و توانمندی ها و رفع مسائل و مشکلات
خویش تلاش نمایند، باشد که از این طریق بتوانند گامی در جهت سازندگی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی برداشته راهی به طرف
هدف نهایی که حرکت بسوی الله است بگشایند.
فصل اول: کلیات
ماده۱:
به منظور پیگیری و تلاش در جهت شناساندن توانائی ها و حل مسائل و مشکلات و همچنین ارتقاء بیش از پیش نیروهای مادی و
معنوی معلولین (از طریق بکارگیری کلیه امکانات مؤثر در چهار چوب ضوابط اسلامی و قوانین جاری کشور) جامعه معلولین ایران که
در برخی از مواد اساسنامه “جامعه” نامیده می شود تأسیس می گردد.
ماده۲:
فعالیت جامعه غیرسیاسی و غیرانتفاعی و بر اساس اعتقاد کامل به مبانی جمهوری اسلامی ایران مستقل از هرگونه وابستگی به احزاب و
گروه ها و سازمان های سیاسی اعم از رسمی و غیررسمی خواهد بود.
تبصره:
هیچ یک از اعضاء جامعه حق فعالیت سیاسی به نام جامعه معلولین ایران را ندارند.
ماده۳:
نظر به کثرت انواع معلولیت ها و ویژگی های مشکلات ناشی از هر نوع معلولیت و به منظور فراهم نمودن زمینه مشترک جهت تحقق
اهداف مندرج در ماده یک، جامعه منحصراً معلولین جسمی- حرکتی (یعنی کسانی که از نظر ذهنی عادی بوده و فقط با نوعی اختلال
فیزیکی نسبی یا کلی اندام ها، یا فقدان آنها که در نهایت حرکت عادی را مختل می سازد مواجه می باشند) را به عضویت می پذیرد.
ماده۴:
به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده یک، فعالیت های جامعه معلولین ایران به بخش های زیر طبقه بندی می گردد.
بند الف) فرهنگی، آموزشی:
 1. تهیه نشریات به منظور ارائه افکار و خواسته های معلولین.
 2. برگزاری سمینار، نمایشگاه، تئاتر، اردوهای آموزشی تفریحی و ورزشی به منظور اعتلای سطح دانش و روحیه معلولین.
 3. کوشش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و بینش اسلامی معلولین.
 4. تلاش و پیگیری در جهت مبارزه با بیسوادی معلولین.
 5. تلاش برای رفع موانع آموزشی و پرورشی اعم از مادی و معنوی و ارائه طرح های لازم به مسئولین کشور جهت بهره مندی هر
  چه بیشتر معلولین از امکانات و برنامه های آموزشی و سعی در ایجاد زمینه های همکاری و تشریک مساعی هر چه بیشتر
  با ارگان های ذیربط به منظور ارتقاء سطح آموزش تخصصی معلولین.
 6. کوشش در جهت بهره گیری از تجارب و پیشرفت های علمی موسسات مرتبط با معلولین اعم از موسسات داخلی یا سایر کشورها بر مبنای ضوابط و شرایط جاری کشور.
 7. تألیف، ترجمه، انتشار کتب و نشریات در زمینه های مرتبط با معلولین.
بند ب) حقوقی، اجتماعی:
 1. سعی در ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور فعال معلولین در اجتماع.
 2. دفاع از حقوق معلولین و ارائه طرح به مقامات کشوری به منظور حفظ حقوق معلولین در مورد رفع نارسائی های قوانین در کلیه زمینه ها.
 3. ارائه پیشنهاد و طرح به مسئولین در زمینه ایجاد تسهیلات لازم جهت فعالیت روزمره معلولین از جمله رفع موانع معماری در اماکن عمومی و بناهای مسکونی و تجهیز وسائط نقلیه عمومی.
 4. تلاش در جهت ضرورت اشتغال معلولین با برخورداری از حق اولویت نسبت به سایر افراد.
 5. تلاش در زمینه شناسائی انواع مشاغل مناسب جهت اشتغال معلولین.
 6. کوشش در جهت شناسائی واکنش های جامعه نسبت به معلولیت به منظور ایجاد زمینه تحقیق در رفع واکنش های منفی و تقویت واکنش های مثبت.
 7. تلاش در جهت جلب همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به اهداف جامعه معلولین ایران.
 8. کوشش در جهت خودکفائی مادی معلولین با ایجاد زمینه های مناسب از جمله آموزش حرفه ای.
 9. تلاش در جهت تأمین مسکن مناسب برای معلولین با تسهیلات بانکی.
 10. تلاش در جهت رفع مشکلات اجتماعی، ازدواج و … از طریق ارائه مشاوره.
 11. تلاش در زمینه ایجاد شرکت های تعاونی تولید، توزیع، مصرف، مسکن، بویژه صندوق تعاون و همیاری معلولین.
بند ج) بهداشتی، درمانی:
 1. ارائه طرح های آموزشی به مسئولین جهت پیشگیری از بروز معلولیت و نحوه کمک های اولیه.
 2. تلاش در جهت اختصاص بخشی از هر بیمارستان به امور توانبخشی.
 3. ارائه طرح در مورد آموزش بهداشت ویژه معلولین و پیگیری در جهت اجرای آن.
 4. تلاش در زمینه شناساندن عوامل درمانی، توانبخشی منجمله ورزش برای معلولین و ارائه طرح های لازم در زمینه استفاده مطلوبتر از امکانات موجود.
 5. ارائه طرح هائی در مورد بیمه درمانی کلیه معلولین کشور و پیگیری در جهت تصویب و اجرای آنها.
 6. مشارکت در زمینه ایجاد مراکز بهداشتی، درمانی معلولین.
 7. تلاش در جهت تامین وسایل کمک توانبخشی، بهداشتی و درمانی اعم از تسهیل واردات و بهبود کیفی و کمی تولیدات داخلی از طریق ارائه طرح به مسئولین.
 8. سعی در ایجاد زمینه فعالیت جامعه در صنایع تولید وسایل کمک توانبخشی معلولین.
بند د) سایر فعالیت ها:
 1. ارائه طرح به مسئولین و تلاش در جهت بیان ضرورت گردآوری آمارهای مربوط به معلولین و بکارگیری اطلاعات قابل دسترس  در برنامه ریزی.
 2. بررسی وضعیت انجمن ها، جوامع، سازمان ها و مراکز مرتبط با معلولین به منظور جمع آوری اطلاعات و تحقیقات علمی
  جهت دستیابی به طرح های سازنده و مفید و همچنین پیشگیری از تضییع حقوق معلولین.
 3. کوشش در زمینه های مناسب پیش بینی نشده در جهت دستیابی به اهداف جامعه.
تبصره:
انتشار هرگونه مطبوعه از طرف جامعه معلولین ایران و شعب و دفاتر با کسب موافقت وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه و رعایت کامل قانون مطبوعات امکان پذیر خواهد بود.
ماده۵:
مدت فعالیت جامعه نامحدود است.
ماده۶:
مکان اصلی جامعه معلولین ایران: تهران، خیابان مجاهدین اسلام، سه راه مجاهدین، پلاک۵۲۹ می باشد که در صورت تغییر، مراتب به اطلاع مراجع ذیصلاح خواهد رسید.
ماده۷:
جامعه می تواند در هر یک از مراکز استان های کشور شعبه و در شهرستان های تابعه دفتر تأسیس نماید که فعالیت آنها پس از
موافقت مراجع ذیصلاح بلامانع بوده و در چهارچوب مفاد اساسنامه در سطح استان مستقل می باشد. معلولین ساکن استان تهران تا
زمان تأسیس شعبه تهران مستقیماً از طریق جامعه معلولین ایران به عضویت جامعه پذیرفته می شوند و مسئولیت ارائه خدمات و سایر
امور این اعضاء به عهده مرکز جامعه معلولین ایران می باشد.
ماده۸:
جامعه دارای دو نوع عضو پیوسته (دائم) و وابسته (افتخاری) می باشد که از طریق جامعه معلولین ایران و شعب به عضویت جامعه در می آیند.
ماده۹:
شرایط عضویت اعضاء پیوسته (دائم) به شرح زیر می باشد:
 1. دارا بودن سلامت عقلی و روانی.
 2. تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 3. اعتقاد به مبانی و اعلام التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
 5. معلولیت موضوع ماده ۳ که اثرات ناشی از آن همیشگی باشد.
 6. پذیرفتن مفاد اساسنامه و آئین نامه های داخلی جامعه.
 7. دارا بودن ۱۶ سال تمام سن.
 8. پرداخت حق عضویت سالیانه مصوب هیات مدیره وقت جامعه معلولین ایران که با ملحوظ داشتن وضعیت جغرافیائی و مادی هر شعبه و دفتر تعیین می گردد.
تبصره:
برخورداری معلولین زیر شانزده سال از امکانات رفاهی، اجتماعی و حقوقی جامعه معلولین ایران در چهار چوب آئین نامه های داخلی بلامانع است.
ماده۱۰:
اعضاء وابسته ( افتخاری )، به افراد غیر معلول علاقمند به همکاری با جامعه که با احراز شرایط زیر به عضویت جامعه پذیرفته می شوند اتلاق می گردد.
 1. شرایط مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ ذیل ماده ۹٫
 2. داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سن.
 3. ارائه خدمات شایسته به جامعه حداقل به مدت شش ماه قبل از عضویت و یا برخورداری از مقام علمی یا اجتماعی خاص در کشور.
تبصره۱:
اثبات عدم صحت هر یک از شرایط مندرج در مواد ۹ و۱۰ خود بخود موجب ابطال عضویت شخص می شود.
تبصره۲:
هیات مدیره می تواند بنا به تشخیص خود حق عضویت حداکثر بیست درصد از اعضاء پیوسته (دائم) و وابسته (افتخاری) را نسبت به مقدار مصوب کاهش دهد، مشروط به اینکه کارت عضویت فرد مذکور هرساله تمدید شده باشد.
تبصره۳:
تعداد اعضاء وابسته (افتخاری) نمی تواند بیش از ده درصد کل اعضاء باشد.
ماده۱۱:
هیچ یک از اعضاء حق ندارد بدون تصویب هیات مدیره و یا داشتن مجوز از جامعه معلولین ایران در هیچ موسسه یا تشکیلاتی به نام جامعه شرکت یا خود را نماینده جامعه معلولین ایران معرفی نماید.
فصل دوم: ارکان
ماده۱۲:
ارکان جامعه معلولین ایران به ترتیب زیر می باشد:
الف)  مجمع نمایندگان
  ب)    هیات مدیره
 1. بازرسان
 2. مجمع نمایندگان:
ماده۱۳:
مجمع نمایندگان که عالی ترین مقام تصمیم گیری در جامعه معلولین ایران می باشد از اجتماع نمایندگان منتخب معلولین ساکن
استان تهران عضو جامعه معلولین ایران و شعب موضوع فصل چهارم این اساسنامه بصورت عادی یا عادی بطور فوق العاده یا فوق العاده تشکیل می گردد.
هر جا که در این اساسنامه اختصاراً از مجمع یا مجمع نمایندگان یاد شود منظور هر سه نوع آن است.
تبصره۱:
تعداد نمایندگان هر شعبه به ازاء هر پنجاه نفر دارای کارت عضویت معتبر یک نفر تعیین می گردد و برای کسر پنجاه نفر از ۲۵ نفر به بالا یک نماینده در نظر گرفته می شود.
تبصره۲:
مجمع فوق العاده نمایندگان می تواند عندالزوم نسبت به تغییر ضوابط فوق تصمیم گیری نماید بدیهی است که این تصمیم برای انتخاب نماینده جهت دوره های بعدی مجمع نمایندگان منشاء اثر خواهد بود.
ماده۱۴:
تشکیل مجمع نمایندگان از طریق ارسال دعوتنامه و عندالزوم انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور مصوب مجمع به
اطلاع شرکت کنندگان و شعب جامعه خواهد رسید. در آگهی و دعوتنامه باید دستور کار جلسه و محل تشکیل آن قید گردد. نوبت اول
مجمع نمایندگان یکماه قبل از تشکیل و نوبت های بعدی به ترتیب مندرج در مواد ۲۲ و ۲۶ به اطلاع شرکت کنندگان و شعب جامعه خواهد رسید.
ماده۱۵:
شرکت کنندگان در مجمع نمایندگان باید با در دست داشتن کارت عضویت معتبر در جلسات مجمع حضور یابند.
ماده۱۶:
مجمع نمایندگان با قید دستور کار توسط رئیس هیات مدیره جامعه معلولین ایران و در غیاب وی به ترتیب توسط عضوی که
هیات مدیره تعیین می نماید و یا یکی از بازرسین و یا مسن ترین نماینده حاضر در جلسه افتتاح می گردد.
ماده۱۷:
اداره جلسات مجمع نمایندگان به عهده هیات رئیسه متشکل از یک رئیس، دو منشی و دو ناظر خواهد بود که از میان داوطلبان، با
اکثریت آراء حاضرین در مجمع انتخاب می شوند. در پایان جلسات صورت جلسات، مجامع باید به امضاء هیات رئیسه برسد.
تبصره:
در صورت نبودن داوطلب جهت اداره جلسه، حاضرین از میان خود پنج نفر را انتخاب می نمایند که در هر صورت نمی تواند از بین کاندیداها، اعضاء هیات مدیره و بازرسان جامعه باشند.
ماده۱۸:
دوره نمایندگی نمایندگان منتخب شعب سه سال از تاریخ انتخاب می باشد.
تبصره۱:
دوره نمایندگی نمایندگانی که در مجمع عادی بطور فوق العاده شعب انتخاب می شوند تا تشکیل مجمع عمومی عادی می باشد.
تبصره۲:
در صورتیکه به عللی انتخاب نمایندگان هر یک از شعب به تعویق بیافتد نمایندگان قبلی تا تعیین تکلیف این وظیفه را به عهده دارند.
ماده۱۹:
در صورت انتخاب هر یک از نمایندگان منتخب شعب به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره یا بازرسان جامعه معلولین ایران و اعلام قبولی کتبی آنان، نمایندگی وی در شعبه مربوطه کان لم یکن تلقی می گردد.
تبصره:
در هر دوره، انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل هیات مدیره هر شعبه به عنوان نماینده منتخب آن شعبه بلامانع است.
ماده۲۰:
تصمیمات مجامع نمایندگان وقتی منشاء اثر می باشد که با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه اتخاذ شده باشد. بدیهی است در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرسان اکثریت نسبی آراء کفایت می نماید.
ماده۲۱:
مجامع نمایندگان سالی یکبار در شهریور ماه به دعوت هیات مدیره و در غیاب آنها به دعوت دو نفر از بازرسان جامعه معلولین ایران
تشکیل می گردد و عندالزوم می تواند بطور فوق العاده تشکیل گردد که وظایف مجمع عادی نمایندگان را عهده دار بوده و شرایط برگزاری رسمیت آن عیناً مطابق مجمع عادی می باشد.
ماده۲۲:
مجمع عادی نوبت اول نمایندگان وقتی رسمیت خواهد داشت که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه حداقل نصف به اضافه یک کل
نمایندگان باشد در غیر این صورت جلسه نوبت دوم سی تا چهل روز بعد تشکیل می گردد که با حضور حداقل یک سوم  از نمایندگان
رسمیت می یابد. در صورت عدم رسمیت جلسه نوبت دوم لازم است مجمع عادی بطور فوق العاده نمایندگان اعلام گردد. تشکیل مجمع فوق نیز باید طبق مفاد ماده ۱۴ به اطلاع شرکت کنندگان و نمایندگان شعب برسد.
تبصره:
نوبت اول مجمع عادی بطور فوق العاده نمایندگان با حضور نصف به اضافه یک نمایندگان رسمیت یافته در غیر این صورت جلسه نوبت دوم با حضور حداقل یک سوم کل نمایندگان رسمیت خواهد داشت.
ماده۲۳:
وظایف مجمع عادی نمایندگان به شرح زیر است:
 1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان جامعه معلولین ایران و ارزیابی و تصویب عملکرد سال گذشته جامعه.
 2. شور و تصویب ترازنامه و تصویب بودجه سال آتی.
 3. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان جامعه .
 4. تعیین حداکثر مبلغ قابل پرداخت به هر یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان بابت حق نشست جلسات رسمی با ملحوظ داشتن وضعیت مالی جامعه.
 5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها .
 6. عندالزوم عزل هیات مدیره یا بازرسان .
 7. بررسی و اتخاذ تصمیم در سایر موارد پیش بینی نشده.
ماده۲۴:
منتخبین مجمع نمایندگان ملزمند ظرف ۴۸ ساعت پس از اعلام نتیجه رأی گیری آمادگی خود را کتباً به هیات رئیسه یا دفتر جامعه
اعلام دارند. در غیر اینصورت نفرات بعدی به ترتیب تقدم آراء جایگزین آنها می گردند.
ماده۲۵:
مجمع فوق العاده نمایندگان به تقاضای بیش از نصف اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از بازرسان جامعه معلولین ایران و یا یک سوم
نمایندگان شعب یا یک پنجم کل اعضاء جامعه معلولین ایران برای موارد زیر که انحصاراً در صلاحیت این مجمع می باشد، تشکیل می گردد.
 1. بررسی و تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
 2.  بررسی و تصویب انحلال جامعه معلولین ایران.
تبصره۱:
تصمیم گیری در مورد بند ۱ ماده ۲۵ با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه رسمی، معتبر می باشد.
تبصره۲:
تصمیم گیری در مورد بند ۲ ماده ۲۵ منوط به رعایت مفاد ماده ۱۱۶ می باشد.
ماده۲۶:
مجمع فوق العاده نمایندگان وقتی رسمیت خواهد داشت که تعداد نمایندگان حاضر در مجمع لااقل نصف به اضافه یک کل نمایندگان
باشد، در غیر این صورت جلسه نوبت دوم بیست تا سی روز بعد تشکیل می گردد که با حضور یک سوم نمایندگان رسمیت خواهد داشت باستثناء انحلال جامعه که همواره حضور نصف بعلاوه یک کل نمایندگان الزامی است.
ماده۲۷:
در هر مورد که تشکیل مجمع فوق العاده نمایندگان به یکی از صور مشروحه در ماده ۲۵ تقاضا شود هیات مدیره جامعه معلولین ایران
موظف به تشکیل آن می باشد. در صورت عدم همکاری هیات مدیره، بازرسان جامعه عهده دار این امر خواهند بود.
تبصره:
تشکیل مجمع فوق العاده توسط بازرسان، در صورت عدم همکاری هیات مدیره، به هیچ وجه رافع مسئولیت های هیات مدیره در مورد
عدم اجرای مفاد اساسنامه نمی باشد.
ماده۲۸:
نمایندگان شعب، از میان داوطلبین از طریق مجامع عمومی شعب موضوع فصل چهارم اساسنامه انتخاب می شود، شرایط داوطلبین نمایندگی بشرح زیر است:
 1. داشتن سوابق عضویت در یکی از شعب جامعه معلولین ایران به مدت دو سال با تأیید شعبه مربوطه.
 2. دارا بودن کارت عضویت معتبر.
 3. داشتن حداقل بیست و دو سال تمام سن.
 4. اعلام آمادگی کتبی جهت شرکت در مجامع عادی و فوق العاده نمایندگان و انجام وظایف محوله.
 5. دارا بودن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
 6. عدم اشتغال به کار در جامعه معلولین ایران و شعب.
تبصره۱:
داوطلبین نمایندگی شعب باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل نوبت اول مجمع کتباً داوطلبی خود را به انضمام تصویر مدارک مربوط
به بند ۳ و ۵ به آن شعبه ارائه نمایند بدیهی است روز ثبت نام و روز مجمع جزء یک هفته محاسبه نمی شود.
تبصره۲:
رسیدگی به صحت و سقم شرایط فوق بعهده هیات مدیره و بازرسان می باشد.
تبصره۳:
عدم شرکت نمایندگان در دو مجمع رسمی موجب لغو نمایندگی آن دوره بوده و یک دوره بعد نیز نمی تواند کاندیدای نمایندگی شوند.
تبصره۴:
نمایندگان هر شعبه موظفند حداقل هر سه ماه یک بار در محل شعبه به منظور بررسی گزارشات هیات مدیره و بازرسان جامعه
معلولین ایران و روند امور جامعه تشکیل جلسه داده و عندالزوم پیشنهادات لازم را به هیات مدیره ارائه نمایند.
تبصره۵:
در صورتی که تعداد کاندیداهای واجد شرایط کمتر از دو برابر نمایندگان مورد نیاز باشد، مجمع با اکثریت آراء می تواند از بین حاضرین
واجد شرایط، درخواست داوطلبین جدید را بپذیرد. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط مندرج برای نمایندگی، انتخابشان لغو
گردیده و نفرات بعدی به ترتیب تقدم آراء جایگزین آنان خواهند شد.
ماده۲۹:
در صورت کناره گیری یا فوت بیش از نصف نمایندگان هر شعبه، شعبه مربوطه موظف است با تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده نسبت به انتخاب جانشین آنان اقدام نماید.
تبصره:
در صورتی که کمتر از شش ماه به برگزاری مجمع عادی شعبه مربوطه باقی مانده باشد برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده الزامی نیست.
 1. هیات مدیره جامعه معلولین ایران:
ماده۳۰:
جامعه معلولین ایران توسط هیات مدیره اداره میگردد که نماینده قانونی آن بوده و با رأی مخفی نمایندگان منتخب شعب حاضر در
مجمع نمایندگان به ترتیب تقدم آراء انتخاب و عهده دار وظایف و اختیارات ذیل می باشد:
حفظ و حراست اوراق و اسناد مالی و اداری و اموال منقول و غیر منقول و تنظیم و نگهداری امور مالی جامعه، پرداخت و وصول
مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها، انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در
کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالح) و در صورت اقتضاء
تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به شخصی دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل.
هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن و فک
رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که نیاز به تصویب مجمع عادی نمایندگان دارد، انجام دهد.
ماده۳۱:
تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره جامعه معلولین ایران ۷ نفر و اعضاء علی البدل ۳ نفر می باشد.
تبصره۱:
اعضاء اصلی و علی البدل به ترتیب تقدم آراء مجمع نمایندگان انتخاب می شوند در صورت تساوی آراء هیات رئیسه به حکم قرعه اعضاء اصلی و علی البدل را تعیین می نماید.
تبصره۲:
در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل به ترتیب تقدم آراء جانشین آنها می گردد. مسئولیت دعوت از اعضای علی البدل بعهده اعضاء باقیمانده هیات مدیره می باشد.
تبصره۳:
در هر دوره فعالیت هیات مدیره جامعه معلولین ایران، انتخاب یک نفر از اعضاء وابسته (افتخاری) به عنوان عضو هیات مدیره مجاز است.
تبصره۴:
انتخاب هیات مدیره و تغییرات آن به مراجع ذیصلاح اعلام و پس از تأیید و ثبت در مراکز قانونی رسمیت می یابد.
ماده۳۲:
شرایط داوطلبین عضویت در هیات مدیره جامعه معلولین ایران به شرح ذیل است:
 1. دارا بودن کارت عضویت معتبر.
 2. دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضویت در جامعه.
 3. نداشتن سوء پیشینه کیفری به گواهی مراجع ذیصلاح پس از انتخاب.
 4. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن.
 5. دارا بودن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
 6. اعلام آمادگی کتبی حداقل یک هفته قبل از تشکیل نوبت اول مجمع نمایندگان به انضمام تصویر مدارک مربوط به بند ۴و۵٫
      بدیهی است روز ثبت نام و روز مجمع جزء یک هفته محاسبه نمی شود.
تبصره۱:
در صورتیکه تعداد کاندیداهای واجد شرایط فوق کمتر از ۱۵ نفر بوده و افرادی در زمان تشکیل مجمع ضمن دارا بودن شرایط مندرج در ماده فوق (به استثناء بند ۶) اعلام آمادگی کتبی نمایند، مجمع می تواند با اکثریت آراء، تقاضای آنان را بپذیرد. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک موضوع ماده ۳۲ توسط منتخبین حداکثر ظرف یک هفته موجب لغو انتخابشان گردیده و نفرات بعدی به ترتیب تقدم آراء جایگزین آنان خواهند شد.
تبصره۲:
رسیدگی به صحت و سقم شرایط فوق بعهده هیات مدیره و بازرسان است.
ماده۳۳:
خدمت در هیات مدیره به عنوان عضو اصلی، سه دوره متوالی بلامانع می باشد. بدیهی است انتخاب مجدد علاقمند خدمت در هیات مدیره پس از یک دوره کناره گیری امکان پذیر است.
ماده۳۴:
دوره خدمت هیات مدیره جامعه معلولین ایران دو سال از تاریخ انتخاب می باشد مگر آنکه در یکی از مجامع نمایندگان رأی به
برکناری آنان داده شود و یا اینکه در اثر فوت یا استعفای اعضاء اصلی و با جایگزینی اعضای علی البدل، هیات مدیره قادر به تشکیل
جلسات رسمی مطابق ماده ۳۹ نباشد که در این صورت هیات مدیره موظف است مقدمات تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده
نمایندگان جهت ترمیم اعضاء هیات مدیره را فراهم و پانزده روز قبل از تشکیل مجمع بیلان کار خود را به بازرسان ارائه نماید.
تبصره۱:
دوره خدمت هیات مدیره منتخب مجمع عادی بطور فوق العاده نمایندگان تا پایان دوره خدمت هیات مدیره قبلی که در مجمع عادی نمایندگان انتخاب شده باشند، خواهد بود.
تبصره۲:
در هر صورت تا رسمیت یافتن هیات مدیره جدید طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۳۱ مسئولیت اداره جامعه به عهده هیات مدیره قبلی می باشد.
ماده۳۵:
هیات مدیره قبلی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از رسمیت یافتن هیات مدیره جدید کلیه اسناد و اموال و دارائی های جامعه را
طی صورت جلسه ای که به تأیید بازرسان قبلی رسیده باشد به آنها تحویل دهد.
ماده۳۶:
هیات مدیره از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب و عند الزوم در تغییر سمت های فوق تصمیم گیری می نماید.
ماده۳۷:
هیات مدیره می تواند عندالزوم یکی از اعضای خود یا یکی از اعضاء جامعه و یا هر فرد مناسب دیگری را به سمت مدیرعامل تعیین
نماید. در صورت انتخاب یکی از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و قبولی کتبی وی، عضویتش در هیات مدیره ملغی میگردد.
ماده۳۸:
اعضاء هیات مدیره منفرداً حق انجام هیچگونه امری را به نام جامعه ندارد مگر آنکه به تصویب هیات مدیره رسیده باشد.
ماده۳۹:
هیات مدیره موظف است حداقل پانزده روز یک بار تشکیل جلسه دهد و جلسات با حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره رسمیت
داشته و تصمیمات اتخاذ شده با رأی مثبت حداقل بیش از نصف کل اعضاء هیات مدیره معتبر است.
تبصره۱:
هرگاه عضوی از هیات مدیره بدون عذر موجه چهار بار متوالی و یا شش بار غیر متوالی در جلسات هیات مدیره شرکت ننماید با تصویب
هیات مدیره مستعفی شناخته شده و امر فوق به ترتیب مقتضی توسط بازرسان به اطلاع وی، شعب و نمایندگان خواهد رسید.
تبصره۲:
هیات مدیره می تواند از اعضاء علی البدل یا افراد دیگر جهت شرکت در جلسات خود دعوت نماید.
ماده۴۰:
هیات مدیره می تواند با جلب همکاری سایر اعضاء نسبت به تشکیل کمیته برنامه ریزی اقدام و به منظور اجرای طرح ها و برنامه های تدوین شده، کمیته هائی را دایر نماید.
ماده۴۱:
هیات مدیره موظف است به منظور تبادل نظر و ایجاد هماهنگی با دعوت از هیات مدیره، نمایندگان منتخب و مسئولین شعب و دفاتر نسبت به تشکیل سمینار سالانه با دستور کار مشخص اقدام نماید.
ماده۴۲:
هیات مدیره موظف است حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه گزارشی از عملکرد خود را به هیات مدیره و نمایندگان شعب ارسال و با دریافت پیشنهادات نسبت به پیگری و اجرای آنها در حد امکانات اقدام نماید.
ماده۴۳:
تشکیل جلسات هیات مدیره و تصمیمات هر جلسه باید در دفتر مخصوصی که در مرکز جامعه نگهداری می شود ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه برسد.
ماده۴۴:
مسئولیت نگهداری کلیه اوراق و اسناد جامعه به عهده هیات مدیره می باشد.
ماده۴۵:
کلیه برگهای بهادار، چک ها، اوراق مالی و قراردادهای جامعه با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و شخص دیگری
با انتخاب هیات مدیره که منحصراً می تواند مدیرعامل، مدیر امور مالی و یا یکی از اعضاء هیات مدیره باشد همراه با مهر جامعه دارای اعتبار قانونی است.
ماده۴۶:
امضاء مکاتبات جامعه به ترتیب با رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل است. هیات مدیره می تواند حق امضاء برخی از مکاتبات غیر مالی را به افراد دیگر نیز تفویض نماید.
ماده۴۷:
هیات مدیره جامعه موظف است کلیه عملکردهای خود را پس از بررسی بازرسان به مجمع نمایندگان گزارش دهد.
تبصره:
بازرسان جامعه موظفند در صورت عدم تأیید گزارش هیات مدیره نظرات خود را با ذکر دلیل به مجمع نمایندگان گزارش دهند.
ماده۴۸:
هیات مدیره می تواند به منظور حسن انجام امور جامعه با ملحوظ داشتن مفاد اساسنامه، آئین نامه های داخلی تنظیم نماید.
ماده۴۹:
هیات مدیره می تواند برای انجام امور جامعه افرادی را استخدام نماید که اولویت با تصویب هیات مدیره با اعضاء جامعه است.
ماده۵۰:
فعالیت هیات مدیره افتخاری بوده، حق نشست مصوب مجمع نمایندگان، حق مأموریت و هزینه های مربوطه از طرف جامعه به اعضاء
هیات مدیره قابل پرداخت است. مشروط بر اینکه حق مأموریت روزانه حداکثر از دو برابر حق نشست تجاوز ننماید.
تبصره۱:
هیات مدیره جامعه معلولین ایران می تواند، متناسب با امکانات مالی جامعه مشروط به اجرای ماده ۱۰۳ حداکثر تا ۵۰ %  هزینه
ایاب و ذهاب اعضائی را که از مراکزی به غیر از تهران به عضویت هیات مدیره جامعه معلولین ایران انتخاب می شوند پرداخت نماید.
تبصره۲:
چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره علاوه بر وظایفی که به عنوان عضو هیات مدیره بر عهده دارد در امور جاری جامعه نیز خدماتی
ارائه نماید پرداخت حق الزحمه متناسب با تعداد ساعات خدمات ارائه شده و شایستگی های وی طبق نظر هیات مدیره و تأیید بازرسان
مشروط برآنکه جمع مبلغ پرداختی ماهیانه به کل اعضاء هیات مدیره از سه برابر میانگین حقوق حقوق بگیران جامعه تجاوز ننماید بلامانع است.
ماده۵۱:
استعفای هر یک از اعضاء هیات مدیره از سمت یا عضویت هیات مدیره کتباً به رئیس و در غیاب وی به نائب رئیس و در غیاب آنها به
مسن ترین عضو هیات مدیره تسلیم می گردد. استعفاء موقعی قطعیت پیدا می کند که یکماه از تاریخ تسلیم آن گذشته باشد.
تبصره:
استعفاء دسته جمعی هیات مدیره توسط بازرسان به اطلاع نمایندگان و شعب خواهد رسید.
 1. بازرسان جامعه معلولین ایران:
ماده۵۲:
به منظور رسیدگی به عملکرد هیات مدیره و نظارت مستمر بر امور جامعه و اعلام هرگونه تخلف احتمالی از مفاد اساسنامه به مجمع
عمومی نمایندگان سه نفر به عنوان بازرس اصلی و دو نفر به عنوان بازرس علی البدل از میان اعضاء پیوسته (دائم) با رأی مخفی نمایندگان حاضر در مجمع عادی نمایندگان و به ترتیب تقدم آراء از بین کاندیداهای واجد شرایط برای مدت یکسال انتخاب می گردند
هر جا که در این اساسنامه اختصاراً از بازرس یا بازرسان جامعه یاد شود منظور بازرسان جامعه معلولین ایران است.
تبصره:
دوره تصدی بازرسان منتخب مجامع عادی بطور فوق العاده نمایندگان تا تشکیل مجمع عادی نمایندگان خواهد بود.
ماده۵۳:
شرایط داوطلبین عضویت در بازرسی جامعه معلولین ایران به شرح ذیل است:
 1. دارا بودن کارت عضویت معتبر.
 2. دارا بودن حداقل پنج سال سابقه عضویت در جامعه.
 3. نداشتن سوء پیشینه کیفری به گواهی مراجع ذیصلاح پس از انتخاب.
 4. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.
 5. دارا بودن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
 6. عدم اشتغال به کار در جامعه معلولین ایران و شعب.
 7. اعلام آمادگی کتبی حداقل یک هفته قبل از تشکیل نوبت اول مجمع نمایندگان به انضمام تصویر مدارک مربوط به بند ۴و۵٫
      بدیهی است روز ثبت نام و روز مجمع جزء یک هفته محاسبه نمی شود.
تبصره۱:
در صورتی که تعداد کاندیداهای واجد شرایط فوق کمتر از هشت نفر بوده و افرادی در زمان تشکیل مجمع ضمن دارا بودن شرایط
مندرج در ماده ۵۳ (به استثناء بند ۷) اعلام آمادگی کتبی نمایند، مجمع می تواند با اکثریت آراء تقاضای آنها را بپذیرد. بدیهی است
در صورت عدم ارائه مدارک موضوع ماده ۵۳ توسط منتخبین، حداکثر ظرف یک هفته موجب لغو عضویتشان در بازرسی می شود و
نفرات بعدی به ترتیب تقدم آراء جایگزین آنان خواهند شد.
تبصره۲:
رسیدگی به صحت و سقم شرایط فوق بعهده هیات مدیره و بازرسان است.
ماده۵۴:
خدمت در بازرسی به عنوان عضو اصلی، پنج دوره متوالی بلامانع می باشد. بدیهی است انتخاب مجدد علاقمند خدمت در بازرسی پس از یک دوره کناره گیری امکان پذیر است.
ماده۵۵:
بازرسان جامعه هر وقت که بخواهند می توانند کلیه اسناد و عملکرد جامعه را مورد بررسی قرار داده و در موارد مقتضی از هیات مدیره توضیح بخواهند.
تبصره:
بازرسان جامعه حق ندارند اسناد، دفاتر و مدارک جامعه را به هر منظوری به خارج از جامعه انتقال دهند مگر با تصویب هیات مدیره و یا مواردی که قانون الزام کرده باشد.
ماده۵۶:
هر یک از بازرسان جامعه موظفند در هر ماه حداقل در یکی از جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
تبصره:
عدم رعایت مفاد ماده فوق به مدت سه ماه از سوی هر یک از بازرسان به منزله استعفای وی تلقی خواهد شد.

ماده۵۷:
بازرسان موظفند نتیجه بررسی های خود را نسبت به عملکرد هیات مدیره به مجمع نمایندگان گزارش نماید.
ماده۵۸:
در صورت تقاضای هیات مدیره و یا تشخیص بازرسین جامعه معلولین ایران، بازرسان می توانند امورمالی و بطورکلی عملکرد شعب و
دفاتر را مورد بررسی قرار دهند هیات مدیره و بازرسان شعب و دفاتر موظفند همکاری های لازم را در این زمینه بعمل آورند، بدیهی
است حق نشست مصوب مجمع و حق مأموریت و هزینه های مربوطه از سوی هیات مدیره جامعه معلولین ایران قابل پرداخت خواهد
بود. مشروط بر اینکه حق مأموریت روزانه حداکثر از دو برابر حق نشست تجاوز ننماید.
ماده۵۹:
در صورت فوت یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی، یکی از بازرسین علی البدل به ترتیب تقدم آراء جانشین وی می گردد، دعوت به
همکاری از بازرسین علی البدل به عهده هیات مدیره بوده و چنانچه ظرف مدت یکماه پس از قطعیت موضوع، این دعوت صورت نپذیرد
هر یک از بازرسان باقیمانده جامعه می توانند راساً نسبت به این امر اقدام نمایند.
ماده۶۰:
استعفای هر یک از بازرسان زمانی قطعیت پیدا می کند که کتباً از طریق دفتر جامعه به هیات مدیره واصل و یکماه از تاریخ آن سپری
شده باشد. در هر صورت تا انتخاب بازرسان جدید از بازرسان مستعفی سلب مسئولیت نخواهد شد.
ماده۶۱:
نظر بازرسان در محدوده اختیاراتشان با دو رأی متفق القول معتبر است چنانچه به هر دلیلی بازرسان جامعه قادر به ادامه کار نبوده و
بیش از شش ماه به برگزاری مجمع عادی نمایندگان باقی مانده باشد هیات مدیره موظف به برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده به منظور تکمیل هیات بازرسان خواهد بود.
فصل سوم: بودجه محاسبات و امور مالی
ماده۶۲:
منابع درآمد جامعه معلولین ایران عبارتند از:

 1. وجوهی که از محل حق عضویت و سایر درآمدهای شعب و دفاتر به ترتیب مندرج در مواد فصل چهار این اساسنامه در اختیار
      جامعه معلولین ایران قرار می گیرد.
 1. درآمدهای حاصله از مشارکت در زمینه های مختلف و وجوه و اموال مشروع و قانونی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی
  مستقیماً یا از طریق شعب و دفاتر به جامعه معلولین ایران واگذار می گردد.
تبصره:
جامعه راساً می تواند مصالح یا متصالح، واهب یا متهب، واقف یا موقوف له و یا موصی له در رابطه با اموال مورد صلح، هبه، وقف و یا وصیت قرار گیرد.
ماده۶۳:
کلیه هزینه های جامعه از محل موجودی و درآمدهای آن تأمین می گردد.
ماده۶۴:
ابتدای سال مالی جامعه اول فروردین هر سال و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده۶۵:
هیات مدیره موظف است کلیه درآمد ها و هزینه های جامعه را در دفاتر قانونی ثبت و در پایان سال مالی، صورت عملکرد مالی یکساله
و ترازنامه را ضمن تأیید، حداکثر تا پایان خرداد جهت بررسی به بازرسان ارائه نماید. بازرسان ملزمند نتایج بررسی ها و نظر قطعی خود
را در موارد فوق نهایت تا پایان تیر ماه جهت اطلاع به هیات مدیره و نمایندگان شعب اعلام و متعاقباً به مجمع نمایندگان گزارش دهند.
تبصره:
در صورت عدم حضور بازرسین، هیات مدیره راساً موظف به اجرای مفاد ماده فوق خواهد بود.
ماده۶۶:
کلیه دفاتر مالی صورت جلسات هیات مدیره، صورت جلسات تحویل و تحول و ترازنامه های جامعه اعم از گذشته یا جاری باید در
جامعه معلولین ایران نگهداری و بایگانی شود مگر آن که زائد بودن هر یک به تصویب مجمع نمایندگان رسیده باشد.
فصل چهارم: شعب جامعه
ماده۶۷:
به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده یک و با رعایت مفاد مواد ۲، ۳، ۴ و با توجه به مفاد ماده ۷ فصل اول این اساسنامه، شعب جامعه به یکی از دو صورت زیر تشکیل خواهد شد.
 1. درخواست کتبی حداقل بیست نفر هیات مؤسس با پذیرفتن و التزام به مفاد اساسنامه و آیین نامه های داخلی جامعه  معلولین
      ایران و موافقت کتبی هیات مدیره جامعه معلولین ایران.
 1. تشخیص لزوم ایجاد شعبه، توسط هیات مدیر جامعه معلولین ایران.
ماده۶۸:
عضویت در شعب جامعه مطابق مواد ۸، ۹ و۱۰ فصل اول این اساسنامه انجام و کلیه اعضاء ملزم به رعایت مفاد ماده۱۱ می باشند.
ماده۶۹:
مدت فعالیت شعب جامعه نامحدود است مگر آن که مجمع فوق العاده نمایندگان رأی به انحلال آن دهد.
تبصره۱:
در موارد مقتضی هیات مدیره جامعه معلولین ایران می تواند تا اتخاذ تصمیم قطعی که حداکثر از شش ماه تجاوز نخواهد کرد هر یک
از شعب جامعه را موقتاً تعطیل نماید.
تبصره۲:
انحلال یا تعطیلی موقت یک شعبه موجب تعطیلی دفاتر تابعه آن نخواهد شد، جامعه معلولین ایران موظف است در اسرع وقت نسبت
به اداره دفاتر تابعه اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره۳:
در صورت تصویب انحلال شعبه، کلیه دارائی ها و اموال اعم از منقول و غیرمنقول پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها طبق دفاتر و اسناد مالی به جامعه معلولین ایران تعلق دارد.
ماده۷۰:
ارکان شعب جامعه عبارتنداز:
الف)  مجمع عمومی
 1. هیات مدیره
 1. بازرسان
الف)  مجمع عمومی شعب:
ماده۷۱:
مجمع عمومی هر شعبه  از اجتماع اعضاء دارای کارت عضویت معتبر آن شعبه به یکی از دو صورت عادی یا عادی بطور فوق العاده
تشکیل می گردد. هر جا که در این فصل از اساسنامه اختصاراً از مجمع عمومی یاد شود منظور هر دو نوع آن است.
تبصره:
وظایف و نحوه رسمیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده عیناً مشابه وظایف و نحوه رسمیت مجمع عمومی عادی خواهد بود.
ماده۷۲:
تشکیل مجمع عمومی عادی هر شعبه پس از هماهنگی و موافقت جامعه معلولین ایران از طریق ارسال دعوتنامه و حتی المقدور انتشار
آگهی در روزنامه محلی باطلاع اعضاء آن شعبه خواهد رسید درج دستور کار و زمان و مکان تشکیل مجمع در دعوتنامه و آگهی الزامی است.
ماده۷۳:
مجمع عمومی هر شعبه با قید دستور کار، توسط رئیس هیات مدیره آن شعبه و در غیاب وی توسط عضوی که هیات مدیره تعیین
می نماید و در غیاب آنها توسط یکی از بازرسین و در غیاب بازرسین توسط مسن ترین عضو حاضر در مجمع افتتاح می گردد.
ماده۷۴:
نحوه اداره جلسات مجمع عمومی همانند نحوه اداره جلسات مجمع نمایندگان( موضوع ماده ۱۷و تبصره آن ) بوده و تصمیمات متخذه
با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین منشاء اثر خواهد بود. بدیهی در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرسان و نمایندگان، اکثریت نسبی آراء کفایت می نماید.
ماده۷۵:
مجمع عمومی عادی هر شعبه سالی یک بار در ۴ ماه اول سال و به دعوت هیات مدیره یا دو نفر از بازرسان آن شعبه و یا جامعه معلولین ایران تشکیل می گردد.
ماده۷۶:
مجمع عمومی عادی هر شعبه وقتی رسمیت خواهد داشت که مجموع تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع حداقل نصف باضافه یک کل اعضاء آن شعبه باشد در غیر این صورت جلسه نوبت دوم پانزده روز بعد تشکیل خواهد شد که با شرکت حداقل سی نفر رسمیت می یابد. در غیر اینصورت مجمع عادی بطور فوق العاده تشکیل می گردد.
تبصره:
نوبت اول مجمع عمومی هر شعبه حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از تشکیل باید به اطلاع اعضاء آن شعبه و هیات مدیره جامعه معلولین ایران برسد.
ماده۷۷:
وظایف مجمع عمومی هر شعبه به شرح زیر است:
 1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و ارزیابی تصویب فعالیت های سال گذشته آن شعبه.
 2. شور و تصویب ترازنامه و تصویب بودجه سال آتی.
 3. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان.
 4. تعیین حداکثر مبلغ قابل پرداخت به هر یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان بابت حق نشست جلسات رسمی با ملحوظ داشتن  وضعیت مالی آن شعبه.
 5. انتخاب نمایندگان جهت شرکت در مجمع نمایندگان جامعه معلولین ایران.
 6. عندالزوم عزل هیات مدیره یا بازرسان.
 7. اتخاذ تصمیم در هر مورد مقتضی دیگر در حوزه فعالیت آن شعبه.
ماده۷۸:
منتخبین مجمع عمومی ملزمند ظرف ۴۸ ساعت پس از اعلام نتیجه رأی گیری آمادگی خود را کتباً به هیات رئیسه یا دفتر جامعه اعلام دارند در غیر این صورت نفرات بعدی به ترتیب تقدم آراء جایگزین آنها می گردند.
 1. هیات مدیره شعب:
ماده۷۹:
شعب جامعه معلولین ایران توسط هیات مدیره اداره می شود که با رأی مخفی اعضاء حاضر در مجمع عمومی اتنخاب و پس از تأیید
جامعه معلولین ایران عهده دار وظایف مندرج در ماده ۳۰ می باشد. بدیهی است هیات مدیره منتخب نسبت به عملکرد خود در مقابل جامعه معلولین ایران و مراجع قانونی پاسخگو خواهد بود.
تبصره:
در صورت عدم انتخاب هیات مدیره و یا در موارد مقتضی دیگر جامعه معلولین ایران می تواند بنا به تشخیص خود یک یا چند نفر را   به عنوان نماینده جهت اداره هر شعبه تعیین نماید.
ماده۸۰:
تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره هر شعبه ۵ نفر و تعداد اعضاء علی البدل ۲ نفر می باشد.
تبصره۱:
اعضاء اصلی و علی البدل به ترتیب تقدم آراء و در صورت تساوی آراء به حکم قرعه هیات رئیسه انتخاب می شوند.
تبصره۲:
در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضای اصلی، اعضاء علی البدل به ترتیب تقدم آراء مکتسبه در مجمع عمومی جانشین آنها
می گردند. مسئولیت دعوت از اعضای علی البدل به عهده اعضاء باقیمانده هیات مدیره است و هیات مدیره موظف است نتیجه را به جامعه معلولین ایران اعلام نماید.
تبصره۳:
در هر دوره فعالیت هیات مدیره انتخاب یک نفر از اعضای وابسته( افتخاری ) به عنوان عضو هیات مدیره بلا مانع است.
تبصره۴:
تأسیس شعب و دفاتر و انتخاب هیات مدیره و بازرسان شعب و دفاتر و تغییرات آن پس از تأیید جامعه معلولین ایران و مراجع ذیصلاح رسمیت می یابد.
ماده۸۱:
فعالیت هیات مدیره افتخاری بوده، حق نشست مصوب مجمع عمومی، حق مأموریت و هزینه های مربوطه از طرف هر شعبه به اعضاء
هیات مدیره قابل پرداخت است مشروط براینکه حق ماموریت روزانه حداکثراز دو برابر حق نشست تجاوز ننماید.
تبصره:
چنانچه هریک از اعضای هیات مدیره علاوه بر وظایفی که به عنوان عضو هیات مدیره بر عهده دارد، در امور جاری شعبه مربوطه نیز
خدماتی ارائه نماید پرداخت حق الزحمه متناسب با تعداد ساعت خدمات ارائه شده  و شایستگی های وی طبق نظر هیات مدیره و
تأیید بازرسان مشروط بر آنکه جمع مبلغ پرداختی ماهیانه به کل اعضای هیات مدیره از سه برابر میانگین حقوق حقوق بگیران آن شعبه تجاوز ننماید بلا مانع است.
ماده۸۲:
شرایط داوطلبین عضویت در هیات مدیره شعب به شرح زیر است:
 1. دارا بودن کارت عضویت معتبر.
 2. دارابودن حداقل ۲ سال سابقه عضویت در یکی از شعب جامعه معلولین ایران با تأیید شعبه مربوطه.
 3. نداشتن سوء پیشینه کیفری به گواهی مراجع ذیصلاح پس از انتخاب.
 4. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن.
 5. دارا بودن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
 6. اعلام آمادگی کتبی جهت عضویت در هیات مدیره حداقل یک هفته قبل از تشکیل نوبت اول مجمع عمومی به انضمام تصویر
      مدارک مربوط به بند ۴ و ۵ .
تبصره۱:
در صورتی که کاندیداهای واجد شرایط فوق کمتر از ۱۲ نفر بوده و افرادی در زمان تشکیل مجمع عمومی ضمن دارا بودن شرایط
بندهای فوق (به استثناء بند ۶) اعلام آمادگی کتبی نمایند مجمع می تواند با اکثریت آراء تقاضای آنان را بپذیرد. بدیهی است در
صورت عدم ارائه مدارک موضوع ماده ۸۲ توسط منتخبین حداکثر ظرف یک هفته موجب لغو انتخابشان گردیده و نفرات بعدی به ترتیب تقدم آراء جایگزین آنان خواهند شد.
تبصره۲:
رعایت بند ۲ برای اولین دوره انتخاب هیات مدیره هر شعبه الزامی نیست.
تبصره۳:
بدیهی است روز ثبت نام و روز مجمع جزء یک هفته محاسبه نمی شود.

تبصره۴:
رسیدگی به صحت و سقم شرایط فوق به عهده هیات مدیره و بازرسان وقت است.
ماده۸۳:
دوره تصدی هیات مدیره شعب دو سال از تاریخ انتخاب می باشد مگر آنکه در یکی از  مجامع  رأی به برکناری آنها داده شود و یا اینکه
در اثر فوت یا استعفای اعضاء اصلی و با جایگزینی اعضاء علی البدل، هیات مدیره قادر به تشکیل جلسات رسمی طبق ماده ۳۹ نباشد
که در اینصورت با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نسبت به ترمیم اعضاء هیات مدیره اقدام خواهد گردید.
تبصره۱:
در صورتیکه کمتر از شش ماه به برگزاری مجمع عادی شعبه مربوطه باقی مانده باشد نیازی به برگزاری مجمع نبوده، هیات مدیره جامعه معلولین ایران موظف است برابر تبصره ذیل ماده ۷۹ عمل نماید.
تبصره۲:
دوره خدمت هیات مدیره منتخب مجمع عادی بطور فوق العاده تا پایان دوره خدمت هیات مدیره قبلی که در مجمع عادی انتخاب شده باشند خواهد بود.
تبصره۳:
مسئولیت اداره شعبه تا رسمیت یافتن هیات مدیره جدید به عهده هیات مدیره قبلی است.
تبصره۴:
در صورت ایجاب اجرای مفاد تبصره ذیل ماده ۷۹ در مورد هر شعبه، هیات مدیره وقت آن شعبه موظف است حداکثر ظرف یکماه
ترازمالی و کلیه اسناد و مدارک و دارائی های آن شعبه اعم از منقول و یا غیرمنقول را طی صورتجلسه ای به نمایندگان معرفی شده
جامعه معلولین ایران تحویل دهد. پس از انجام تحویل و تحول فوق الذکر و تأیید هیات مدیره جامعه معلولین ایران دوره تصدی هیات مدیره آن شعبه پایان یافته تلقی می گردد.
ماده۸۴:
خدمت در هیات مدیره به عنوان عضو اصلی، سه دوره متوالی بلا مانع می باشد. بدیهی است انتخاب مجدد علاقمند خدمت در
هیات مدیره پس از یک دوره کناره گیری امکان پذیر است.
ماده۸۵:
هیات مدیره هر شعبه موظف است درآمدها و هزینه های آن شعبه را در دفاتر مالی ممهور به مهر و امضاء مجاز جامعه معلولین ایران ثبت و کلیه عملکرد خود را پس از بررسی بازرسان به مجمع عمومی گزارش نماید.
تبصره:
بازرسان شعب موظفند در صورت عدم تأیید گزارش هیات مدیره نظرات خود را با ذکر دلایل به مجمع عمومی گزارش نماید.
ماده۸۶:
هیات مدیره هرشعبه موظف است حداقل هر شش ماه یکبار مبادرت به تشکیل گردهمائی با اعضاء نموده و نتایج آن را به پیوست
گزارشی مشتمل بر فعالیت های شش ماهه، فهرست اسامی اعضاء دارای کارت معتبر و چگونگی عملکرد مالی به هیات مدیره جامعه
معلولین ایران ارسال نماید. این گزارش لازم است به تأیید بازرسان آن شعبه نیز رسیده باشد.
ماده۸۷:
استعفای هر یک از اعضاء هیات مدیره شعب به ترتیب مندرج در ماده۵۱ بوده و استعفای دستجمعی آنها توسط بازرسان به اطلاع اعضاء آن شعبه و هیات مدیره جامعه معلولین ایران خواهد رسید.
تبصره:
استعفای دستجمعی هیات مدیره شعب زمانی قطعیت پیدا می کند که به تأیید جامعه معلولین ایران رسیده باشد.
ماده۸۸:
سایر ضوابط فعالیت هیات مدیره شعب عیناً به شرح مندرج در مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸،  ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵و ۴۹ بوده هیات مدیره هرشعبه موظف به رعایت مفاد مواد فوق و تبصره های ذیل آنها می باشد.
ماده۸۹:
هیات مدیره هرشعبه می تواند جهت تحقق اهداف جامعه متناسب با امکانات خود، نسبت به تشکیل کمیته های مختلف اقدام نماید.
ماده۹۰:
در صورت انتخاب هر یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان شعب ( اعم از اصلی یا علی البدل ) به عضویت اصلی یا علی البدل
هیات مدیره جامعه معلولین ایران و اعلام قبولی کتبی وی عضویتش در هیات مدیره و بازرسی شعبه مربوطه کان لم یکن تلقی
می گردد. بدیهی است به محض وقوع این امر افراد منتخب فقط موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به تحویل و تحول اقدام نمایند.
ماده۹۱:
هیات مدیره شعب موظف و ملزم به اجرای مصوبات و دستورالعملهای هیات مدیره جامعه معلولین ایران در زمینه امور مربوطه به آن شعبه می باشد.
ج)  بازرسان شعب:
ماده۹۲:
به منظور رسیدگی به عملکرد و نظارت مستمر بر امور هر شعبه و اعلام هرگونه تخلف احتمالی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی آن
شعبه و هیات مدیره جامعه معلولین ایران سه نفر به عنوان بازرس اصلی و یکنفر بعنوان بازرس علی البدل از میان اعضاء پیوسته
(دائم) با رأی مخفی اعضاء حاضر در مجمع به ترتیب تقدم آراء از میان کاندیداهای واجد شرط برای مدت یکسال انتخاب می گردد.
ماده۹۳:
افرادی که به عنوان بازرس شعبه داوطلب می شوند باید دارای شرایط ذیل باشند:

 1. دارا بودن کارت عضویت معتبر.
 2. دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضویت در یکی از شعب جامعه معلولین ایران با تأیید شعبه مربوطه.
 3. نداشتن سوء پیشینه کیفری به گواهی مراجع ذیصلاح پس از انتخاب.
 4. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن.
 5. دارا بودن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
 6. اعلام آمادگی کتبی حداقل یک هفته قبل از تشکیل نوبت اول مجمع عمومی به انضمام تصویر مدارک مربوط به بند ۴و ۵٫
 7. عدم اشتغال به کار در شعبه مربوطه.
تبصره۱:
رعایت بند ۲ برای اولین دوره انتخابات بازرسان هر شعبه الزامی نیست.
تبصره۲:
در صورتیکه کاندیداهای واجد شرایط فوق کمتر از ۵ نفر باشند و افرادی در زمان تشکیل مجمع ضمن دارا بودن شرایط فوق (به
استثناء بند ۶) اعلام آمادگی کتبی نمایند مجمع می تواند با اکثریت آراء تقاضای آنها را بپذیرد. بدیهی است در صورت عدم ارائه
مدارک موضوع ماده ۹۳ توسط منتخبین، حداکثر ظرف یک هفته موجب لغو عضویتشان در بازرسی می شود و نفرات بعدی به ترتیب تقدم آراء جایگزین آنان خواهند شد.
تبصره۳:
بدیهی است روز ثبت نام و روز مجمع جزء یک هفته محاسبه نمی شود.
تبصره۴:
رسیدگی به صحت و سقم شرایط فوق بعهده هیات مدیره و بازرسان وقت است.
ماده۹۴:
خدمت در بازرسی بعنوان عضو اصلی، ۵ دوره متوالی بلامانع می باشد. بدیهی است انتخاب مجدد علاقمند خدمت در بازرسی پس از یک دوره کناره گیری امکان پذیر است.
ماده۹۵:
در صورت فوت یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی هر شعبه بازرس علی البدل آن شعبه جانشین وی می گردد.
تبصره:
دعوت به همکاری از بازرس علی البدل هر شعبه به عهده هیات مدیره آن شعبه بوده و چنانچه ظرف مدت یکماه پس از قطعیت
موضوع، این دعوت صورت نپذیرد هر یک از بازرسان باقیمانده شعبه مربوطه می توانند راساً نسبت به این امر اقدام و نتیجه را به جامعه معلولین ایران اعلام نمایند.
ماده۹۶:
بازرسان شعب هر وقت که بخواهند می توانند کلیه اسناد و عملکرد آن شعبه و دفاتر را مورد بررسی قرارداده و در موارد مقتضی از
هیات مدیره آن شعبه توضیح بخواهند، در هر حال نظرات این بازرسان با دو رأی متفق القول معبتر است.
تبصره:
بازرسان شعبه حق ندارند اسناد و مدارک متعلق به شعبه مربوطه را جهت بررسی به خارج از محل شعبه منتقل نمایند مگر با تصویب هیات مدیره و یا مواردی که قانون الزام کرده باشد.
ماده۹۷:
بازرسان شعب موظفند هر شش ماه یکبار نتیجه فعالیت و بررسی های خود را به ترتیب مقتضی به اطلاع نمایندگان آن شعبه رسانیده و گزارشی به جامعه معلولین ایران ارسال نمایند.
ماده۹۸:
بازرسان شعب موظفند در هر ماه حداقل در یکی از جلسات هیات مدیره شعبه مربوطه بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
تبصره:
عدم رعایت ماده فوق به مدت سه ماه از سوی هریک از بازرسان به منزله استعفای وی تلقی خواهد شد.
ماده۹۹:
در صورت واگذاری مأموریت به بازرسان شعب حق مأموریت و هزینه های مربوطه از سوی آن شعبه قابل پرداخت خواهد بود، مشروط براینکه حق مأموریت روزانه حداکثر از دو برابر حق نشست تجاوز ننماید.
محاسبات و امور مالی شعب
ماده۱۰۰:
منابع درآمد هر یک از شعب جامعه به شرح زیر می باشد:
 1. حق عضویت وصولی از اعضاء آن شعبه.
 2. درآمدهای حاصله از مشارکت در زمینه های مختلف و وجوه و اموالی که از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی به آن شعبه
  واگذار می گردد.
تبصره:
هر شعبه می تواند پس از تأیید جامعه معلولین ایران مصالح یا متصالح، واهب یا متهب، واقف یا موقوف له و یا موصی له در رابطه با اموالی که مورد صلح، هبه، وقف و یا وصیت قرار گیرد.
ماده۱۰۱:
هزینه های جاری هر شعبه از محل درآمد آن شعبه تأمین می گردد.
ماده۱۰۲:
در ترازنامه هر شعبه بایستی تمام دارائی های منقول و غیرمنقول، دیون و مطالبات، معین و موارد مشکوک به ارزش احتمالی قید و
اوراق بهادار و اموال دیگری که جزو دارائی آن شعبه می باشد به قیمت تمام شده تقویم و منظور گردد.
ماده۱۰۳:
به منظور تحقق تلاشهای جامعه معلولین ایران در زمینه دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه که هدف مشترک کلیه شعب بوده و
نیازمند عزم همه جانبه است هر شعبه موظف است سالیانه قسمتی از درآمد خود را قبل از احتساب هزینه ها به میزانی که
هیات مدیره جامعه معلولین ایران تعیین می نماید و در هرحال بیشتر از بیست درصد درآمد هر شعبه نخواهد بود به حساب جامعه معلولین ایران واریز نماید.
ماده۱۰۴:
چنانچه اجرای طرح جامع مصوب هیات مدیره جامعه معلولین ایران متضمن بار مالی باشد شعب جامعه موظفند به ترتیبی که هیات مدیره جامعه معلولین ایران تعیین می نماید نسبت به تأمین منابع لازم اقدام نمایند.
ماده۱۰۵:
کلیه دفاتر مالی، صورت جلسات هیات مدیره، صورت جلسات تحویل و تحول و ترازنامه های شعب اعم از گذشته یا جاری باید در مراکز شعب جامعه نگهداری شود مگر آنکه زائد بودن هر یک به تأیید جامعه معلولین ایران رسیده باشد.
ماده۱۰۶:
ابتدای سال مالی هرشعبه اول فروردین هر سال و پایان آن آخر اسفند همان سال خواهد بود.
ماده۱۰۷:
در پایان هر سال مالی هیات مدیره هر شعبه موظف است حداکثر ظرف ۴۵ روز ترازنامه آن شعبه را پس از تأیید بازرسان و به ترتیب مقتضی به اطلاع نمایندگان شعبه و هیات مدیره جامعه معلولین ایران برساند.
ماده۱۰۸:
صورت محاسبات و ترازنامه سالیانه هر شعبه بایستی یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی آن شعبه توسط هیات مدیره جهت بررسی و
تأیید به بازرسان آن شعبه و جهت آگاهی به هیات مدیره جامعه معلولین ایران ارائه شود. بازرسان ملزمند نتایج بررسی ها و نظر قطعی خود را به مجمع عمومی و جامعه معلولین ایران اعلام نمایند.
فصل پنجم: متفرقه
ماده۱۰۹:
طرح ها، برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده۱۱۰:
وظایف هیات مدیره و بازرسان و مدیرعامل منفک از هم بوده، عضویت همزمان در هیچکدام اعم از جامعه معلولین ایران و یا شعب مجاز نیست.
ماده۱۱۱:
اعضاء جامعه در صورت داشتن هر گونه شکایت از هیات مدیره جامعه معولین ایران و یا شعب و دفاتر می توانند مراتب را کتباً به
بازرسان مربوطه منعکس نمایند و بازرسان موظفند پس از رسیدگی های لازم اقدامات مقتضی معمول دارند و عندالزوم ظرف ۴۵ روز پاسخ کتبی اعلام شود.
ماده۱۱۲:
در صورت تخلف هر یک از اعضاء از مقررات و قوانین جامعه و ایجاد اخلال در امور، پس از رسیدگی و تأیید دو نفر از بازرسان شعبه
مربوطه، هیات مدیره آن شعبه موظف است نسبت به تعلیق عضویت و یا اخراج متخلف تصمیم گیری نماید. تصمیم هیات مدیره شعبه در این مورد لازم الاجراء است.
تبصره۱:
هیچ یک از هیات مدیره شعب حق ندارند منتخبین مجمع عمومی شعبه مربوطه را اخراج و یا عضویتشان را معلق نمایند. بررسی
مراتب تخلف اینگونه اعضاء و تصمیم گیری لازم در اینگونه موارد بنا به درخواست هیات مدیره شعب، توسط هیات مدیره جامعه
معلولین ایران انجام و تصمیم هیات مدیره جامعه معلولین ایران در این زمینه لازم الاجراء است.
تبصره۲:
در صورت تأیید تعلیق یا اخراج منتخبین مجامع شعب توسط جامعه معلولین ایران افراد مذکور می توانند اعتراض خود را جهت بررسی
به مجمع نمایندگان ارجاع نمایند. تصمیم مجمع نمایندگان قطعی و لازم الاجراء است.
ماده۱۱۳:
تعلیق عضویت هریک از اعضای جامعه معلولین ایران و شعب و دفاتر پس از دو بار موجب لغو عضویت دائم آن عضو در نوبت سوم خواهد شد.
ماده۱۱۴:
اعضاء وابسته (افتخاری) فقط در موارد استثنائی و برابر آیین نامه مصوب هیات مدیره وقت می توانند از امکانات جامعه استفاده نمایند.
ماده۱۱۵:
هرگونه تغییر یا اصلاح این اساسنامه پس از تصویب مجمع فوق العاده نمایندگان و کسب موافقت مراجع ذیصلاح و ثبت در مراکز قانونی معتبر و قابل اجرا است.
ماده۱۱۶:
عند الزوم تصمیم گیری راجع به انحلال جامعه معلولین ایران به عهده مجمع فوق العاده نمایندگان است و این تصمیم منشاء اثر نیست
مگر آنکه با رأی مثبت بیش از چهار پنجم کل نمایندگان شعب اخذ گردیده باشد که در این صورت کلیه دارائی ها و اموال جامعه اعم
از منقول و غیرمنقول پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها با نظر نماینده ولی فقیه و موافقت وزارت کشور و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی به موسسات خیریه داخل کشور مربوط به معلولین واگذار می گردد.
تبصره:
در صورت تحقق مفاد ماده فوق مجمع موظف است هیاتی را جهت تسویه و هرگونه امور ضروری پس از انحلال جامعه تعیین نماید.
ماده۱۱۷:
آنچه در این اساسنامه نیامده است بر طبق مقررات موضوعه خواهد بود و هر جا که در این اساسنامه از شعبه یا شعب یاد شده است منظور شعبه یا شعب جامعه معلولین ایران است.
ماده۱۱۸:
این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل و ۱۱۸ ماده و ۷۵ تبصره پس از اعمال اصلاحات مصوب مجمع فوق العاده نمایندگان مورخ۳۰/۶/۸۵ تماماً به تصویب مجمع فوق الذکر رسید.