گفتگوی اقای حمید رضا شهنه مطلق از اعضای جامعه معلولین اصفهان به همراه خانواده محترم در شبکه آموزش
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :