به گزارش خبرنگار جامعه معلولین اصفهان : مجمع عمومی انتخابات جامعه معلولین ایران شعبه اصفهان نوبت دوم در روز ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در ساعت ۹ صبح با حضور حدود ۱۰۰ نفر از اعضا و اعضای هیت مدیره جامعه معلولین ایران در سالن اجتماعات بهزیستی استان اصفهان به نشانی میدان خواجو روبروی پل خواجو اغاز شد و پس از قرائت قران بر اساس ماده ۷۳ اساسنامه جامعه معلولین ایران جلسه توسط اقای مجتبی نوروزی رئیس هیت مدیره جامعه معلولین ایران افتتاح گردید.

در ادامه با توجه به تعداد افراد شرکت کننده در مجمع وفق ماده ۱۷ اساسنامه رسمیت جلسه توسط اقای مجتبی نوروزی رئیس هیت مدیره جامعه معلولین ایران اعلام گردید و پس از رای گیری اعضا با توجه به ارای به دست امده در ابتدای جلسه هیئت رئیسه مجمع شامل:

 1. اقای محمد حیدری با بیشترین رای به عنوان رئیس جلسه
 2. اقای سید حسن موسوی به عنوان ناظر جلسه
 3. اقای مهدی شاهین راد به عنوان ناظر جلسه
 4. اقای یعقوب بابا احمدی به عنوان منشی جلسه
 5. خانم مهراب زاده به عنوان منشی جلسه

انتخاب شدند. سپس مجمع وارد دستور جلسه شد و اقای محسن جلوان مدیر عامل جامعه معلولین اصفهان به عنوان نماینده هیئت مدیره گزارش عملکرد هیات مدیره را خواند و اقای محمد پورخلیلی بازرس جامعه معلولین اصفهان به عنوان نماینده بازرسان گزارش بازرسی را ارائه کرد و صورت های مالی توسط اقای محمد رضا طاهری خوانده شد.

در ادامه پس از اینکه نام نامزدها بر روی تابلو اعلانات نوشته شد و انها به معرفی خود پرداختند برگه های رای بر اساس فهرست حاضرین در جلسه توزیع گردید و قرار شد پس از جمع اوری و شمارش ارا افراد هیئت مدیره و بازرسان و نمایندگان جدید معرفی شوند.

مجمع عمومی انتخابات جامعه معلولین ایران شعبه اصفهان نوبت دوم در روز ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در ساعت ۱۴ به پایان رسید.

در حال حاظر اعضای جدید هیئت مدیره جامعه معلولین اصفهان به شرح زیر میباشند.

اعضای اصلی هیات مدیره:

 1. خانم مرضیه سادات معتمدی
 2. اقای سید محمد منصوری
 3. خانم ژیلا عسکر پور
 4. خانم زهرا قاسمی

اعضای علی البدل هیات مدیره:

 1. اقای علی رضا دانشمند
 2. اقای سید امین پروین نیان

اعضای اصلی بازرسان :

 1. اقای محمد پور خلیلی
 2. خانم زهرا فتحی
 3. خانم اشرف دهقان

اعضای علی البدل بازرسان:

 1. اقای رحمان حسین پور

اعضای نمایندگان:

 1. خانم محبوبه رضایی
 2. خانم طاهره ثالثی

تصاویر این گزارش توسط خبرنگاران افتخاری جامعه معلولین اصفهان اقایان : محمد حیدری و اصغر فخاری تهیه شده است

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :