به گزارش خبرنگار جامعه معلولین اصفهان : در مراسم فراهم کردن بستر اشتغال و بازارچه محصولات اعضای جامعه معلولین اصفهان به برخی از افراد خیر و مسئولین شرکت کننده در این مراسم نشان سفیر به عنوان سفیران جامعه معلولین اصفهان اهدا شد.

این بازارچه با مدیریت سرکار خانم مرضیه سادات معتمدی رئیس هیات مدیره جامعه معلولین اصفهان و با همکاری برخی از خیرین و مسئولین استان در منزل شخصی جناب اقای مهندس کریمی دستیار ویژه استاندار اصفهان برگزار شد.

 

عکس : محمد حیدری

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :