موسیقی فوق ارزشمند سابلیمنال برای برنامه ریزی و کسب ارامش ذهنی و فعال شدن نیم کره راست مغزی جهت دریافت شهود ایده الهام و کسب ارامش ذهنی است.
این اهنگ فوق العاده را روزی یک مرتبه بشنوید تا اثرات فوق العاده ان پس از یک هفته بر روی ذهن و روح شما پدیدار شود .

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :