کمیته ی علمی , آموزشی , فرهنگی :

 • کمیته ی علمی , آموزشی , فرهنگی تلاش در جهت جلب علاقه و همکاری اعضای جامعه در زمینه ی آموزشی , فرهنگی , ارتقاء سطح علمی اعضای جامعه معلولین  .
 • برگزاری کلاسهای هنری , فرهنگی و درسی با استفاده از توانمندی و نیاز اعضاء زن و مرد (مانند موسیقی –  صنایع دستی –  نقاشی –  خیاطی و کامپیوتر – فنی حرفه ای و…)  .
 • اجرای جلسات پاسخ به سوالات (سوالات دینی , حقوقی , مشاوره ای و…)  .
 • برگزاری مسابقات ویژه فرهنگی , علمی , ورزشی بین اعضاء .
 • برگزاری جلسات ویژه مشاوره ای با توجه به نیاز روحی و جسمی اعضاء به صورت فردی و گروهی  .
 • جمع آوری نظریات و پیشنهادات اعضاء در حوزه ی وظایف این کمیته  .
 • تلاش در جهت نشر ماهنامه ویژه جامعه معلولین  .
 • برگزاری اردوهای آموزشی , تفریحی و استفاده از امکانات ارگانها از جمله کمیته امداد , بهزیستی , هلال احمر , ارشاد و….
 • تشکیل و راه اندازی کتابخانه و نوارخانه ,CD و… در محل جامعه یا استفاده از امکانات دیگر شهرستان .

کمیته ی رفاهی – اقتصادی :

 • كشف راههای مختلف در زمینه ی اشتغال اعضاء و رشد سطح درآمد آنان  .
 • برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اعضای جامعه و اقدام به فروش محصولات یا برگزاری کلاسهای آموزشی برای غیر با استفاده از توانمندی و مهارت اعضاء جهت کسب درآمد آنان   .
 • راه اندازی صندوق قرض الحسنه خاص اعضاء  .
 • تلاش در جهت تشکیل یک تعاونی مصرف خاص اعضاء  .
 • پی گیری موارد و مسائل و مشکلات خاص مانند مسکن , تلفن همراه , اتومبیل و . . .

اجتماعی – حقوقی :

 • استفاده از كارشناسان حقوقي مجرب  .
 •  آموزش موارد حقوقی به اعضاء به طرق مختلف  .
 • تشکیل گروه همیاری جهت رسیدگی به موارد قضایی اعضاء با استفاده از متخصصین و به کارگیری همکاری آنان  .
 • تشکیل دفتر مشاوره خاص اعضاء و خانواده ی ایشان و رسیدگی به موارد ارجاع شده در زمینه های تحصیلی , شغلی , خانوادگی و تشخیصی  .

بهداشتی  – درمانی : 

 • شناسایی موارد نیازمند به امداد و کمک رسانی ویژه ی پزشکی – درمانی , توانبخشی , تهیه وسایل کمکی و معرفی به هیئت مدیره جامعه  .
 • تهیه نشریات بهداشتی و در دسترس قرار دادن جهت مطالعه ی اعضاء  .
 • نصب پیام های بهداشتی و پزشکی در جهت ارتقاء سطح آگاهی اعضاء و خانواده ها
 • تلاش در جهت برگزاری کلاس های آموزشی از جمله کمکهای اولیه و… در صورت امکان برای اعضاء  .
 • برگزاری مسابقات پزشکی و . . .   .

روابط عمومی :

 • ارتباط مستمر با رؤسای کمیته های دیگر و تلاش جهت کمک به طرح ها و رفع موانع آنان  .
 • اجرای تصمیمات اداری هیئت مدیره جامعه  .
 • پذیرش اعضاء جدید و پاسخ گویی به سوالات آنان و هدایت آنان به عضویت در کمیته های دیگر با توجه به توانمندی آنان  .
 • برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم های ویژه و اطلاع رسانی به کمیته ی مربوطه  .
 • تهیه صندوق انتقادات و پیشنهادات و ارسال موارد گفته شده به مورد مربوطه مسئول