نمایندگان مجلس در مصوبه ای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی را مجاز کردند نسبت به استخدام معلولان از طریق برگزاری آزمون ‌استخدامی اختصاصی جامع معلولان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار جامعه معلولین اصفهان به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ماده ۱۱ این لایحه را رفع ابهام کردند که براساس آن دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت نسبت به اختصاص حداکثر سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی و همچنین اختصاص حداکثر سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اقدام کند.

به موجب تبصره این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط بر طبق ضوابط قانونی را با برگزاری آزمون ‌استخدامی اختصاصی جامع معلولان به کار گیرند.

منبع : ایسنا

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :