به گزارش خبرنگار جامعه معلولین اصفهان : بانک قرض الحسنه مهر ایران با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و بهزیستی اقدام به ارائه وام می‌کند.

مددجویان و محرومان متقاضی دریافت تسهیلات پس از مراجعه به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و با معرفی‌نامه رسمی این نهادها می توانند به شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین‌شده در معرفی‌نامه را دریافت نمایند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، با تصویب دولت و ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ا، وام قرض‌الحسنه حداکثر تا سقف ۱۵۰میلیون ریال توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران به مددجویان و محرومان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تعلق می‌گیرد.

بر اساس این آیین‌نامه مطابق سنوات گذشته، بانک قرض الحسنه مهر ایران مکلف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه خود را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.

در این راستا مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و معادل ۲۵۰ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور تعلق گرفته است.

طبق این ابلاغیه، سهم و سقف قابل پرداخت به هر یک از استان ها از محل تسهیلات اختصاص‌یافته به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس تعداد خانوار مددجویان، تعیین می‌شود.

مددجویان و محرومان متقاضی دریافت تسهیلات این آیین‌نامه پس از مراجعه به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با بررسی، تشخیص و نظر ادارات و واحدهای ذی‌ربط در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با معرفی‌نامه رسمی به بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی می‌شوند و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات و ضوابط موضوع این آیین‌نامه مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین‌شده در معرفی‌نامه را دریافت می‌کنند.

بر این اساس، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند فهرست اسامی و مشخصات متقاضیان مشـمول و میزان تسـهیلات قابل‌پرداخت به هر نفر را به صورت ماهانه تنظیم و همزمان با صدور و ارسال معرفی‌نامه انفرادی، به بانک‌قرض الحسنه مهر ایران ارایه نمایند.

منبع : بانک قرض الحسنه مهر ایران

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :